Selasa, 12 November 2013

LAPORAN AUDIT DALAMAN AMALAN 5S BIL. 3/2013 PADA 28 - 31 OKTOBER 2013


Carta Kemajuan Mengikut Sektor Bagi Keseluruhan Amalan 5S Tahun 2013


Peratus Mengikut Sektor Bagi Keseluruhan Amalan 5S Tahun 2013

LAPORAN AUDIT DALAMAN AMALAN 5S BIL. 2 PADA 12 - 20 SEPTEMBER 2013


Carta Kemajuan Mengikut Sektor bagi Keseluruhan Amalan 5S Tahun 2013


Peratus Mengikut Sektor Bagi Keseluruhan Amalan 5S Tahun 2013


LAPORAN AUDIT DALAMAN AMALAN 5S BIL. 1/2013 PADA 13 - 17 MEI 2013


 Carta Kemajuan Mengikut Sektor bagi Keseluruhan Amalan 5S Tahun 2013


Peratus Mengikut Sektor bagi Keseluruhan Amalan 5S Tahun 2013